je ziet het voor je maar je mist het 

overzicht 

Te veel ballen in de lucht. Je mist het totaal beeld. Geen idee meer waar te begingen.  Je doet alle klussen maar half. Je voelt je daardoor onzeker. Je zit niet lekker in je vel. Je stelt dingen uit. En zo blijf je achter de feiten aan hollen.
Dat heb ik weer!
Waarom snapt niemand mij. De tips en adviezen van andere werken niet. Omdat die een andere manier van denken en handelen hebben. 
Graag help ik je dit vreemde eend gevoel te ontrafelen. 

orde in de choas

Soms zit je hoofd te vol en wil je heel er graag het overzicht hebben. Vanuit overzicht kan een beelddenker doelgericht aan het werk.
Maar als het overzicht mist is er keuze stress, uitstelgedrag en faalangst.

coaching

De hulpvraag staat centraal. Deze brengen we als eerste in beeld. En vanuit dat stappenplan gaan we aan het werk. Onderdelen kunnen zijn
  • In gesprek verder uitpluizen. Hardop praten over wat er speelt kan helpen de gedachten te ordenen. Visuele werkvormen kunnen hierbij ingezet worden.
  • De vaardigheden van zakelijk tekenen aanleren om vanuit het tekenen orde in de chaos te scheppen . Te ontdekken wat wil ik. Wat kan ik en zo in gesprek te komen  over wat werkt wel. 
  • Soms is het ook fijn om obstakels op te lossen zonder over de inhoud of aanleiding te praten. Dan kan coaching via de MatriXmethode ingezet worden.