MatriXmethode

Het overvolle hoofd ‘opruimen’ door onbelangrijke dingen te verwijderen of een andere plek te geven en orde en structuur aan te brengen in de manier waarop je informatie opslaat.